Nagrodę Radia TOK FM im. Anny Laszuk za rok 2017 otrzymali Obrońcy Puszczy Białowieskiej. Wyróżnienie est przyznawana osobie, instytucji lub organizacji za odważne, niekonwencjonalne działania, dzieła lub wypowiedzi, które w ciągu minionego roku miały istotny wpływ na świadomość społeczną lub wręcz zmieniły polską rzeczywistość.

Obrońcy Puszczy Białowieskiej zostali nagrodzeni za „dzielną walkę o ochronę najcenniejszego polskiego zabytku przyrody przed chciwusami w mundurach leśników” oraz za „odwagę działania w wyjątkowo niesprzyjającym otoczeniu, brutalności służb leśnych, niechęci miejscowych i obojętności obywateli”.

– To niedefiniowalne porozumienie, niepisana koalicja, pospolite ruszenie właściwie, dokonało rzeczy pozornie niemożliwej. Stanęło naprzeciw ministra środowiska, Lasów Państwowych, właściwie całego aparatu państwa – napisał dziennikarz Radia TOK FM Jakub Medek. Całą laudację można przeczytać w serwisie Tokfm.pl.

W gronie finalistów tegorocznej nagrody znaleźli się też:

– obrońcy wolnych sądów – za „zwrócenie uwagi na to, co oznacza niezależne sądownictwo” oraz „pokazanie, co oznacza trójpodział władzy” (laudacja),

– Akcja Demokracja – za „nową, pozytywną jakość i demonstracje bez polityków” oraz „mądre zaangażowanie i dojrzałą młodość” (laudacja),

– lekarze rezydenci – za „nieustępliwość i walkę o dobro pacjentów i o godne warunki w najtrudniejszych momentach, kiedy choroba dotyka nas lub naszych bliskich” (laudacja).

Zwycięzcę wskazała kapituła nagrody, w skład której weszli: dr Henryka Bochniarz, (prezydent Konfederacji Lewiatan), dr hab. Monika Całkiewicz (Akademia Leona Koźmińskiego), Dorota Gardias, przewodnicząca Forum Związków Zawodowych, dr hab. Maciej Gdula (Uniwersytet Warszawski), ks. bp dr hab. Marcin Hintz (Chrześcijańska Akademia Teologiczna), Tomasz Konieczny (Opera Wiedeńska), dr Aleksandra Przegalińska (Akademia Leona Koźmińskiego oraz MIT), a także związani ze stacją dziennikarze: Piotr Kraśko, Dorota Warakomska, Dominika Wielowieyska, Jan Wróbel i Jacek Żakowski oraz Kamila Ceran, redaktor naczelna Radia TOK FM i jej zastępca Piotr Zorć. W kapitule znalazła się też przedstawicielka laureata za rok 2016 – osoba z grona organizatorów Czarnego Protestu/Ogólnopolskiego Strajku Kobiet.