2016 – Czarny Protest/Ogólnopolski Strajk Kobiet

Rzesze kobiet z małych i dużych miast postanowiły wziąć sprawy w swoje ręce. Pokazały, że można przeciwstawić się niesprawiedliwości i przemocy państwa; przypomniały co znaczy słowo „solidarność”. Dzięki nim, pierwszy raz od dawna można było mieć nadzieję, że może być w Polsce lepiej.

2015 – Adam Bodnar i Koalicja Organizacji Pozarządowych

Adam Bodnar i Koalicja Organizacji Pozarządowych – za akcję „Nasz rzecznik” i umiejętność pracy ponad podziałami, wypromowanie osoby, która od lat walczy na rzecz słabszych i doprowadzenie do wyboru pierwszego RPO, którego kandydatura nie była wysunięta przez polityków

2014 – Robert Biedroń

Dzięki osobistym walorom, takim jak kultura osobista, takt i szacunek dla innych ludzi zjednał sobie społeczność Słupska

2013 – płk. Krzysztof Olkowicz

Zachował się jak człowiek, który żyje w kraju, gdzie prawo działa według zasady dobra i słuszności

2012 – Katarzyna Szymielewicz i Fundacja Panoptykon

Za czujność i podjęcie walki w ważnych i nie zawsze łatwych czy medialnie popularnych sprawach

2011 – Danuta Wałęsa

Za odwagę napisania książki o tym, co to znaczy być kobietą w Polsce

2010 – Michał Boni

Za rozum, wrażliwość społeczną i wielki takt przy organizowaniu państwowych uroczystości po katastrofie smoleńskiej